Asmat.cz » Cestopisy » Etiopie » Lidé z povodí řeky Omo - kmeny Banna a Tsamai

Lidé z povodí řeky Omo - kmeny Banna a Tsamai

Ženy z kmene Tsamai, okolí Key Afer. Jih,  Etiopie. Při cestě k řece Omo jsou kmeny Banna a Tsamai první, které návštěvník spatří. Jejich potkáním člověk pochopí, že se dostal do té pravé "černé" Afriky. Mezi kmeny žijící stále tím tradičním životem, jako před mnoha stoletími.

Trh v Key Afer. Jih,  Etiopie. Kmeny Banna a Tsamai spolu sousední a je vidět, že se vzájemně hodně ovlivňují. Na první pohled je od sebe těžké příslušníky obou etnik odlišit. Tyto kmeny se hlavně živý jako pasáci krav, ovcí a koz. Jsou i trochu zemědělci a pěstují čirok, sezam a kukuřici. Bohužel přístup k zemědělství mají velice laxní a tak mívají i velice chabé sklizně. Věnují se ale s oblibou včelařství. Budují včelí úly, které zavěšují do korun stromů, a následně sbírají med. Toho mají přebytky, které směňují na trzích či prodávají podél cest. Tím získávají peníze, za které si nakupují další nezbytné věci, které si nejsou schopni vyrobit.

Trh v Key Afer. Jih,  Etiopie. Jejich život je částečně kočovný. Vždy po určité době musí totiž přesunout dobytek na nové pastviny. Tyto přesuny jsou většinou dlouhé a únavné. Tomu mají přizpůsobená i svá obydlí. Nestaví nic pevného, postaví vždy jednoduchou kostru, kterou pokryjí trávou či rohožemi. Ze společenského hlediska se život těchto kmenů zakládá na věkových třídách, v nichž každá představuje další stupínek k větší moci a váženosti. Nejvyšší postavení mají stařešinové, kteří jsou vybaveni zvláštními pravomocemi. Naproti tomu ženy, ať vdané či svobodné, jsou odsunuty do podřadného postavení. Pro jejich dospívání není stanoven žádný obřad. U mužů je k vidění pravý opak, každý, chlapec musí projít obřadem "skok na býka" (podobně jako u etnika Hamarů).

Kmeny Banna a Tsamai žijí na dolním tomu řeky Omo, kde centrem jejich populace je vesnice Key Afar (zde se konají i velké trhy). Nachází se cca 400 jižně od hlavního města Addis Abeba.Fotografie

Související odkazy

Najdete na Asmat.cz

(c) Asmat 2003 - 2024, design by KamData [Privacy]