Asmat.cz » Cestopisy » Egypt » Chrám Karnak - Egypt

Chrám Karnak - Egypt

Chrámy Karnaku v Luxoru. Egypt. Chrám Karnaku v Luxoru je více než jeden obyčejný chrám. Je to přímo komplex svatyň, domů, pylonu, obelisků. Všechny tyto stavby jsou zasvěceny Thebským bohům a také egyptským vládcům ze Střední a Nové říše. Vše co zde bylo postaveno má gigantické rozměry. Celý komplex měří 1500 metrů na 800 metrů, dost velký na to aby obsahoval 10 katedrál. Celý komplex Karnaku byl budovám během dlouhých 1500 let a byl jedním z nejdůležitějších míst Egypta v období Thebské vlády. Byl také nazývám "Nejlepší místo" (Ipet-Isut).

Chrámy Karnaku v Luxoru. Egypt. V centru komplexu je obrovský chrám Amuna, který obsahuje také Svaté jezero. To bylo hlavní náboženské místo tohoto chrámu zasvěcené trojici Thébských bohů Amun-Re, Mut a Khnosu. Součástí chrámu byla i obrovská sloupová síň. Sloupy v této síni jsou ve tvaru papyrusu a jako celkem to působí jako obrovský zkamenělý papyrusový les. Na některých sloupech jsou i dnes vidět zbytky barevných fresek.

Chrámy Karnaku v Luxoru. Egypt. Na jižní straně chrámu Amuna byl chrám zasvěcený Mutu, který byl s hlavním chrámem spojen promenádou kamenných sfing. Na severu je naopak chrám zasvěcený bohu Montu, což byl místní bůh zasvěcený Thébám. V minulosti byly tyto chrámy spojeny vodním kanálem s Nilem, po nichž sem v době náboženského festivalu Opet jezdily posvátné lodě. Dlážděná cesta lemovaná sfingami s lidskými hlavami spojovala v minulosti Karnacký chrám s chrámem v Luxoru (byla delší než 3 km).

Hlavní Amunův chrám byl postaven již v období Střední říše, kdy faraóni do Théb přišli. Většina ostatních staveb byla postavena až v období Nové říše.

Karnacký chrám se nachází na okraji Luxoru v jižním Egyptu, cca 500 km jižně od hlavního města Káhira.Fotografie

Související odkazy

Najdete na Asmat.cz

(c) Asmat 2003 - 2024, design by KamData [Privacy]