Asmat.cz » Cestopisy » Egypt » Biblická Mt. Sinai - Egypt

Biblická Mt. Sinai - Egypt

Monasterie Svaté Kateřiny. Egypt. Třebaže historicky nebylo nikdo podloženo, že zrovna na Mt. Sinai (nebo-li Mojžíšově hoře), dostal Mojžíš od Boha Deset přikázání, je tato hora posvátná jak pro křesťany, tak i pro muslimy a židy. A je to právě díky této legendě. Každý den jich sem přijíždějí desítky vzdát hold tomuto posvátnému místu. Vyrážejí v hluboké noci pěšky na vrchol (2285 metrů), aby na vrcholu mohli být na svítání, kdy se první sluneční paprsky dotknou jejich tváří.

svítání na Mt. Sinai. Egypt. Výstup na horu není naštěstí náročný a zdatnému chodci stačí kolem 2 hodin, aby se na vrchol dostal. Existují 2 cesty, jak se na vrchol dostat. Jednoduší je tzv. "velbloudí cesta", kudy se klidně můžete nechat vyvézt skoro až na vrchol na velbloudu. Náročnější cesta (vhodná pro sestup) je cesta 3000 schodů, kterou prý vybudoval jeden mnich jako formu svého pokání. Většina výstupů se provádí v noci, kdy zde může být celkem chladno. Je také dobré vzít si baterku.

Sinajské hory. Egypt. Nejenom Mt. Sinai stojí za návštěvu, ale na jejím úpatí se nachází klášter Svaté Kateřiny. Tento klášter byl založen ve 4 století našeho letopočtu byzantskou královnou Helenou a dnes v něm žijí řečtí ortodoxní mniši. Původě zde byla postavena malá kaple na místě, kde Bůh promlouval k Mojžíšovi. Kaple byla zasvěcena Svaté Kateřině, která byla mučena a poté popravena kvůli své křesťanské víře. Legenda praví, že poté její tělo bylo anděly odneseno z popraviště na svahy hory Gebel Kateřina, nejvyšší Egyptské hory, která leží cca 6 km na jih od Mt. Sinai. Její tělo zde byla nalezeno o 300 let později mnichy z tohoto kláštera. Později, v 6 století, na příkaz císaře Justiniana, byla kaple přestavěna na pevnost s bazilikou a klášterem, aby mohla lépe odolávat případným nájezdům. Měla také fungovat jako útočiště křesťanů z jižní Sinanie, kde získával vliv islám.

Mt. Sinai spolu s klášterem Sv. Kateřiny se nacházejí na Sinajském poloostrově, cca 300 km východně od hlavního města Káhira.Fotografie

Související odkazy

Najdete na Asmat.cz

(c) Asmat 2003 - 2024, design by KamData [Privacy]