Výstava fotografií Zapomenutá Etiopie

Největší buddhistické památky

Sedm starověkých divů světa je všeobecně známo. Málokdo si ale uvědomí, že podobné pompézní stavby byly stavěny i v pozdější době. Stavby na úrovni divů světa můžeme nalézt i v jihovýchodní Asii. Mezi nejvýznamnější můžeme zařadit chrámy Angkoru v Kambodži, chrámy v Baganu v Myanmaru a chrám Borobudur v Indonésii. Všechny tyto stavby spojuje buddhismus, náboženství, které je zde dodnes velmi živé. Všechny tři stavby jsou největšími buddhistickými komplexy v jihovýchodní Asii.

Chrámy Angkoru, Kambodža

Kdysi hlavní město významné říše, následně opuštěné místo, které pohltila džungle. Místo, kde se nalézá několik desítek rozsáhlých kamenných chrámů postavených během existence slavné říše. Angkorské období, během něhož byly postaveny známé chrámy a bylo sjednoceno Khmerské království jako jedno z nejvýznamnějších v jihovýchodní Asii, pokrývá dlouhých 600 let od roku 802 do roku 1432. Je to období, kdy království zažívalo rozkvět, ale i období propadu, období válek o moc se svými sousedy na území dnešního Thajska, Myanmaru a Vietnamu. Vše začalo za vlády krále Jayavarmana II. O něm toho není moc známo, snad jen to, že ranná léta strávil na ostrově Jáva v Indonésii. Ranné stavby v oblasti Roluos začaly vznikat až za vlády jeho následovníka, krále Indravarmana I. V první řadě to byl rozsáhlý zavlažovací systém včetně ohromného vodního reservoáru a následně vznikali i první chrámy. V té době se v oblasti praktikovalo hinduistické náboženství, proto je většina chrámů zasvěcena bohu Šivovi. Největší stavby ale byly postaveny až později. Slavný chrám Angkor Wat byl postaven za vlády krále Suryavarmana II. ve 12. století. Rozsáhlá a monumentální stavba dokazuje, že Khmerské království bylo v té době na vrcholu své slávy. Předpokládá se, že Angkor Wat měl být zádušním chrámem krále k uctění hinduistického boha VishnuVišnu, se kterým se král během svého život personifikoval. V té době do Kambodži ale začíná pronikat buddhismus, proto můžeme v chrámu najít i sochy Buddhy. Další z vrcholných staveb je královské město Angkor Thom postavené poté, co předchozí sídelní město bylo zničeno po vpádu Chamů z oblasti dnešního Vietnamu. Angkor Thom zabírá rozlohu deseti kilometrů čtverečních a jeho dominantou, kromě vlastního opevnění a monumentálních bran, je chrám Bayon, který je postaven již zcela jako buddhistická stavba. Tyto stavby musely království silně vyčerpávat. Vše bylo stavěno z kamenů, konkrétně z ohromných pískovcových bloků. Jejich získávání, doprava na místo a samotná stavba zaměstnávalo tisíce lidí. Na konci 13. století síla Khmerského království upadala, jejich sídelní místo bylo několikrát dobyto thajskými králi což vedlo k tomu, že se Khmerové přesunuli do oblasti dnešního Phnom Penhu a oblast Angkoru zcela opustili. Chrámy pohltila džungle a stavby upadly v zapomnění na dlouhá staletí až do století dvacátého, kdy byly znovuobjeveny a z džungle vysekány.

Bagan, Myanmar

Pláň o rozloze šestkrát šest kilometrů a na ní stojí tisíce buddhistických chrámů a stup. Tak to je Bagan, místo na severozápadě Myanmaru (Barma). Zlatá éra Baganu trvala přibližně dvě století od začátku vlády krále Anawrahta v roce 1044. V té době docházelo k přechodu od hinduismu k dnešnímu buddhismu, a právě král Anawrahta byl první v této v oblasti, který buddhismus přijal. Následně začal s výstavbou buddhistických chrámů a stup na březích řeky Ayeyarwady, kde žil. Stavby postavené v té době se staly prototypy stup, které byly následně stavěny v pozdějších dobách. Postavil také tzv. Pitaka Taik, neboli knihovnu pro svaté buddhistické knihy Pitaka, které získal od krále z Thatonu, který měl zásadní vliv na jeho konverzi k buddhismu. Tak začalo to, čemu Barmánci říkají První barmské království, které se stalo hlavním centrem buddhismu a místo, kam směřovali všichni buddhističtí poutníci z celé jihovýchodní Asie.

Jeho potomci ve výstavbě buddhistických chrámů a stup pokračovali a v době největší slávy jich na Baganských pláních stálo neuvěřitelných 4400. Rychlý zánik Baganské říše není úplně jasný. Jedna z teorií říká, že do oblasti vrhla vojska mongolského vojevůdce Kublaj Chána, která oblast vydrancovala. Realističtější se zdá, že to byly invaze z bližší Číny, které oblast uvrhly do nestability, spousta chrámů byla rozebrána a materiál použit na stavbu opevnění před nájezdníky, až nakonec byl Bagan zcela opuštěn. Zůstal jenom jeho náboženský a kulturní význam, ale i ten začal ve 14. století, upadat díky soupeření mezi místními panovníky o vládu nad Baganským územím.

V dnešní době je v oblasti k vidění kolem 2000 chrámů a stup či jejich zbytků. K velkému poškození památek došlo v roce 1975, kdy oblast postihlo silné zemětřesení. Následná rekonstrukce naštěstí většinu památek zachránila a tak se jim můžeme obdivovat i dnes. Většina staveb je postavena z cihel. Původně byly zřejmě omítnuty, ale omítka vydržela pouze výjimečně. I proto se můžeme jen dohadovat, zda všechny chrámy byly malované a jinak zdobené. Jeden takový příklad lze nalézt v chrámu Sulamani Pahto, kde se zachovaly fresky ve vnitřních interiérech. Jinak samozřejmě většina chrámů obsahuje sochy Buddhy.

Borobudur, Indonésie

Borobudur je ohromná kamenná pyramida tyčící se k nebi z malého kopci uprostřed rýžových polí pláně Kedu na ostrově Jáva. Je postaven jako masivní symetrická stupa se základnou o rozměrech 118 x 118 metrů. Na výšku obsahuje celkem 9 teras, z toho spodních 6 je čtvercových a vrchní 3 jsou kruhové. Čtvercové terasy jsou zdobeny reliéfy a to jak buddhistickými tak i reliéfy, které zobrazují život na Jávě té doby. Vrchní kruhové terasy jsou zdobeny 72 sochami Buddhy, které jsou uzavřeny do kamenných zvonů. Buddha je zde na všech sochách zobrazen sedící v tzv. pozici mudra. K vrcholu, který je zakončen tzv. centrální stupou, vedou 4 schodiště.

Odhaduje se, že kolosální pyramidu Borobuduru nechali postavit vládci z dynastie Sailendra v letech 750-800 našeho letopočtu. Detailní znalosti o stavbě ale nejsou známy. Předpokládá se, že na stavbu museli vládci sehnat ohromné množství dělníků, kteří nalámali, přepravili a opracovali celkem 60 000 krychlových metrů kamene, ze kterého je Borobudur postaven. Jméno Borobudur vzniklo pravděpodobně ze sanskrtského spojení "Vihara Buddha Uhr", což znamená "Buddhistická monasterie na kopci".

Relativně brzy po dokončení byl Borobudur opuštěn, zapomenut a ztracen pod vrstvami sopečného popela. Důvodů bylo několik: přesun královských dynastií na východní Jávu a opuštění buddhismu jako náboženství.


Kapitoly:

Největší buddhistické památky :: Život v deltě Mekongu :: Horské kmeny Severního Laosu :: Horské kmeny Myanmaru :: Jezero Inle :: Moderní Singapur :: Vyspělá Malajsie :: Různorodá Indonésie :: Buddhistický Myanmar :: Usměvavé Thajsko :: Zapomenutý Laos :: Krvavá Kambodža :: Hektický Vietnam :: Mystické planiny s kamennými džbány :: Podvodní svět Indonésie
(c) Asmat 2007, design by KamData