Výstava fotografií Zapomenutá Etiopie

Kmeny Banna a Tsamai

Při cestě k řece Omo jsou kmeny Banna a Tsamai první, které návštěvník spatří. Jejich potkáním člověk pochopí, že se dostal do té pravé "černé" Afriky. Mezi kmeny žijící stále tím tradičním životem, jako před mnoha stoletími.

Kmeny Banna a Tsamai spolu sousední a je vidět, že se vzájemně hodně ovlivňují. Na první pohled je od sebe těžké příslušníky obou etnik odlišit. Tyto kmeny se hlavně živý jako pasáci krav, ovcí a koz. Jsou i trochu zemědělci a pěstují čirok, sezam a kukuřici. Bohužel přístup k zemědělství mají velice laxní a tak mívají i velice chabé sklizně. Věnují se ale s oblibou včelařství. Budují včelí úly, které zavěšují do korun stromů, a následně sbírají med. Toho mají přebytky, které směňují na trzích či prodávají podél cest. Tím získávají peníze, za které si nakupují další nezbytné věci, které si nejsou schopni vyrobit.

Jejich život je částečně kočovný. Vždy po určité době musí totiž přesunout dobytek na nové pastviny. Tyto přesuny jsou většinou dlouhé a únavné. Tomu mají přizpůsobená i svá obydlí. Nestaví nic pevného, postaví vždy jednoduchou kostru, kterou pokryjí trávou či rohožemi. Ze společenského hlediska se život těchto kmenů zakládá na věkových třídách, v nichž každá představuje další stupínek k větší moci a váženosti. Nejvyšší postavení mají stařešinové, kteří jsou vybaveni zvláštními pravomocemi. Naproti tomu ženy, ať vdané či svobodné, jsou odsunuty do podřadného postavení. Pro jejich dospívání není stanoven žádný obřad. U mužů je k vidění pravý opak, každý, chlapec musí projít obřadem "skok na býka" (podobně jako u etnika Hamarů).

Kmeny Banna a Tsamai žijí na dolním tomu řeky Omo, kde centrem jejich populace je vesnice Key Afar (zde se konají i velké trhy). Nachází se cca 400 jižně od hlavního města Addis Abeba.


Kapitoly:

Lalibela a její skalní chámy :: Křesťanský svátek Timkat :: Královský Gonder :: Aksumská říše :: Bahar Dar a okolí :: Národní park Simienské hory :: Muslimské město Harar :: Trhy v Dire Dawa :: Kávový obřad :: Příroda v okolí Arba Minch :: Jezera a ptáci :: Kmen Mursi :: Kmen Karo :: Kmen Hamar :: Kmeny Banna a Tsamai
(c) Asmat 2005, design by KamData